|
|
Règim de Comunicació entre avis i netsEns els nostres dies, el paper del avis és fonamental en la vida dels nostres fills, fins al punt que el Codi Civil català preveu en la seva última reforma, la possibilitat d’incloure’ls en cas de ser necessari, en el Pla de Parentalitat que regula les mesures relatives als fills menors.

 

Anteriorment, la llei 43/2003 de 21 de novembre, preveu la possibilitat de que els avis interposin una demanda a fi d’instar i obtenir un règim de comunicació i relació amb els seus néts, en aquells supòsits en que els pares no ho permetin.

Les causes més freqüents a la pràctica, són les ruptures matrimonials, la mort d’un dels progenitors, o les diferències personals entre els avis i els pares dels menors.

.Règim de Comunicació entre avis i nets

Ens els nostres dies, el paper del avis és fonamental en la vida dels nostres fills, fins al punt que el Codi Civil català preveu en la seva última reforma, la possibilitat d’incloure’ls en cas de ser necessari, en el Pla de Parentalitat que regula les mesures relatives als fills menors.

 

Anteriorment, la llei 43/2003 de 21 de novembre, preveu la possibilitat de que els avis interposin una demanda a fi d’instar i obtenir un règim de comunicació i relació amb els seus néts, en aquells supòsits en que els pares no ho permetin.

Les causes més freqüents a la pràctica, són les ruptures matrimonials, la mort d’un dels progenitors, o les diferències personals entre els avis i els pares dels menors.

.