|
|
Pactes en previsió de ruptura. Capítols matrimonials.Els capítols matrimonials són un negoci jurídic accessori del matrimoni, l’eficàcia del qual depèn de la celebració del matrimoni. Tenen gran tradició a Catalunya (antigament per la preservació de la casa pairal), per bé que també compten amb tradició a d’altres indrets, sobretot als Estats Units.

Els atorgants, tenen la possibilitat de preveure què passarà amb els seus béns patrimonials en el supòsit de ruptura matrimonial, fet que resulta poc romàntic, però molt pràctic.

El capítols s’atorguen en escriptura pública davant Notari, abans, o després del matrimoni.

.Pactes en previsió de ruptura. Capítols matrimonials.

Els capítols matrimonials són un negoci jurídic accessori del matrimoni, l’eficàcia del qual depèn de la celebració del matrimoni. Tenen gran tradició a Catalunya (antigament per la preservació de la casa pairal), per bé que també compten amb tradició a d’altres indrets, sobretot als Estats Units.

Els atorgants, tenen la possibilitat de preveure què passarà amb els seus béns patrimonials en el supòsit de ruptura matrimonial, fet que resulta poc romàntic, però molt pràctic.

El capítols s’atorguen en escriptura pública davant Notari, abans, o després del matrimoni.

.