|
|
Nul·litats canòniquesLa nul·litat matrimonial és la invalidació d’un matrimoni perquè en la celebració han existit o s’han produït vicis o defectes essencials que fan que el mateix no pugui tenir efectes. La nul·litat, suposa que un matrimoni no ha existit i no pot tenir efectes. La diferencia amb el divorci, és que aquest dissol un matrimoni vàlid, a causa de la voluntat d’un o dels dos cònjuges.

 

És un procediment canònic que es tramita davant el Tribunal Eclesiàstic corresponent. L’obtenció de la Nul·litat Eclesiàstica, permet a les parts la possibilitat de contraure noves núpcies per l’Església.

 

El 8 de desembre de 2015 va entrar en vigor la reforma processal impulsada pel Papa actual, que bàsicament consisteix en simplificar els tràmits i abaratir els costos, fet que sens dubte farà que se’n demanin més.Nul·litats canòniques

La nul·litat matrimonial és la invalidació d’un matrimoni perquè en la celebració han existit o s’han produït vicis o defectes essencials que fan que el mateix no pugui tenir efectes. La nul·litat, suposa que un matrimoni no ha existit i no pot tenir efectes. La diferencia amb el divorci, és que aquest dissol un matrimoni vàlid, a causa de la voluntat d’un o dels dos cònjuges.

 

És un procediment canònic que es tramita davant el Tribunal Eclesiàstic corresponent. L’obtenció de la Nul·litat Eclesiàstica, permet a les parts la possibilitat de contraure noves núpcies per l’Església.

 

El 8 de desembre de 2015 va entrar en vigor la reforma processal impulsada pel Papa actual, que bàsicament consisteix en simplificar els tràmits i abaratir els costos, fet que sens dubte farà que se’n demanin més.