|
|
Execució de sentènciaEn cas d’incompliment per part d’una de les parts d’una sentència, la part afectada por interposar una DEMANDA D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA, a fi de demanar a l ‘Autoritat Judicial que s’exigeixi el seu compliment.

Bàsicament, hi ha dos tipus de demanda:

DEMANDA D’EXECUCIÓ DINERÀRIA: És el típic supòsit d’incompliment en el pagament de les quantitats establertes en les sentències, fixades com a PENSIÓ D´ALIMENTS A FAVOR DELS FILLS, o PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA.

DEMANDA D’EXECUCIÓ NO DINERÀRIA: Ens serveix per requerir a alguna de les parts a que compleixi amb altres obligacions que s’estableixen en la Sentència, com ara EL COMPLIMENT DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PATERNOFILIAL fixat a la resolució.Execució de sentència

En cas d’incompliment per part d’una de les parts d’una sentència, la part afectada por interposar una DEMANDA D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA, a fi de demanar a l ‘Autoritat Judicial que s’exigeixi el seu compliment.

Bàsicament, hi ha dos tipus de demanda:

DEMANDA D’EXECUCIÓ DINERÀRIA: És el típic supòsit d’incompliment en el pagament de les quantitats establertes en les sentències, fixades com a PENSIÓ D´ALIMENTS A FAVOR DELS FILLS, o PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA.

DEMANDA D’EXECUCIÓ NO DINERÀRIA: Ens serveix per requerir a alguna de les parts a que compleixi amb altres obligacions que s’estableixen en la Sentència, com ara EL COMPLIMENT DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PATERNOFILIAL fixat a la resolució.