|
|
Demandes de reclamació o impugnació de la filiacióL’acció de reclamació o impugnació de la filiació, a vegades s’exerciten de forma separada i d’altres, conjunta, doncs una acció de reclamació de paternitat pot comportar la impugnació d’una altra predeterminada.

 

És un procediment que té com a objecte el reconeixement a una persona de la condició de fill respecte d’una altra, en els supòsits que no sigui possible la determinació pels altres mecanismes previstos a la legislació civil.Demandes de reclamació o impugnació de la filiació

L’acció de reclamació o impugnació de la filiació, a vegades s’exerciten de forma separada i d’altres, conjunta, doncs una acció de reclamació de paternitat pot comportar la impugnació d’una altra predeterminada.

 

És un procediment que té com a objecte el reconeixement a una persona de la condició de fill respecte d’una altra, en els supòsits que no sigui possible la determinació pels altres mecanismes previstos a la legislació civil.